S. 2-1548 Dossierfiche K. 50-1361

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 98 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Magda De Meyer   Anne-Marie Descheemaeker   Michèle Gilkinet   Yvan Mayeur  

sociale voorzieningen
OCMW
bejaarde
sociale bijstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1361/1 Wetsvoorstel 16/7/2001
K. 50-1361/2 Amendementen 25/2/2003
K. 50-1361/3 Verslag namens de commissie 10/3/2003
K. 50-1361/4 Tekst aangenomen door de commissie 10/3/2003
K. 50-1361/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2003
2-1548/1 2-1548/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 8/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/7/2001   Indiening Doc. K. 50-1361/1
19/7/2001   Inoverwegingneming
10/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1361/3
19/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 338, p. 51-54
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o4)
Integraal verslag nr. 341, p. 33
Doc. K. 50-1361/5
20/3/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
8/4/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1548/1 2-1548/1 (PDF)
8/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
16/5/2003   Bekendmaking (26946)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/3/2003, 20/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/3/2003 15 7/4/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/3/2003 0 7/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/2003 16/5/2003, blz 26946