S. 2-1538 Dossierfiche K. 50-929

Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 1410, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek
Joke Schauvliege   Servais Verherstraeten   Jo Vandeurzen  

beslag op bezittingen
medisch en chirurgisch materiaal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-929/1 Wetsvoorstel 3/11/2000
K. 50-929/2 Verslag namens de commissie 26/2/2003
K. 50-929/3 Tekst aangenomen door de commissie 26/2/2003
K. 50-929/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2003
2-1538/1 2-1538/1 (PDF) Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat 1/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/11/2000   Indiening Doc. K. 50-929/1
16/11/2000   Inoverwegingneming
26/2/2003   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-929/2
13/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 337, p. 6-8
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 337, p. 80-81
Doc. K. 50-929/4
13/3/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/4/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1538/1 2-1538/1 (PDF)
1/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
19/5/2003   Bekendmaking (27148)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geėvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/3/2003 15 31/3/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/3/2003 0 31/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2003 19/5/2003 , blz 27148

Kruispuntbank van de wetgeving