S. 2-1537 Dossierfiche K. 50-2107

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek
Regering G. Verhofstadt I  

pensioenregeling
aanstellingsexamen
beroepsloopbaan
beoordeling van het personeel
administratieve hervorming
judiciŽle hervorming
magistraat
Hoge Raad voor de Justitie
griffies en parketten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2107/1 Wetsontwerp 29/10/2002
K. 50-2107/2 Amendementen 8/1/2003
K. 50-2107/3 Amendementen 14/1/2003
K. 50-2107/4 Amendementen 15/1/2003
K. 50-2107/5 Amendementen 22/1/2003
K. 50-2107/6 Amendementen 29/1/2003
K. 50-2107/7 Amendementen 5/2/2003
K. 50-2107/8 Amendement 11/2/2003
K. 50-2107/9 Verslag namens de commissie 4/3/2003
K. 50-2107/10 Tekst aangenomen door de commissie 4/3/2003
K. 50-2107/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2003
2-1537/1 2-1537/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/3/2003
2-1537/2 2-1537/2 (PDF) Amendementen 19/3/2003
2-1537/3 2-1537/3 (PDF) Verslag namens de commissie 1/4/2003
2-1537/4 2-1537/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 1/4/2003
2-1537/5 2-1537/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 3/4/2003
2-1537/6 2-1537/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
29/10/2002   Indiening Doc. K. 50-2107/1
21/11/2002   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 283, p. 59
4/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2107/9
13/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 337, p. 3-5
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-0/o31)
Integraal verslag nr. 337, p. 79
Doc. K. 50-2107/11
13/3/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2003   Overzending Doc. 2-1537/1 2-1537/1 (PDF)
14/3/2003   Verzending naar commissie: Justitie
28/3/2003   Inschrijving op agenda
3/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-283 Hand. 2-283 (PDF)
3/4/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-283 Hand. 2-283 (PDF)
3/4/2003   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1537/5 2-1537/5 (PDF)
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o18) Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
Doc. 2-1537/6 2-1537/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
14/3/2003   Verzending naar commissie
19/3/2003   Inschrijving op agenda
19/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
19/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
19/3/2003   Aanneming zonder amendering
1/4/2003   Inschrijving op agenda
1/4/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 2-1537/3 2-1537/3 (PDF)
1/4/2003   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 2-1537/4 2-1537/4 (PDF)
3/4/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
3/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
2/6/2003   Bekendmaking (29906-29917)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 19/3/2003, 1/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/2003 2/6/2003 , blz 29906-29917

Kruispuntbank van de wetgeving