S. 2-1536 Dossierfiche K. 50-2359

Wetsontwerp tot regeling van de rechtspleging voor de militaire rechtscolleges en tot aanpassing van verscheidene wettelijke bepalingen naar aanleiding van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd
Regering G. Verhofstadt I  

judiciŽle hervorming
militair personeel
militaire rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2359/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2003
2-1536/1 2-1536/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/3/2003
2-1536/2 2-1536/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/4/2003
2-1536/3 2-1536/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 1/4/2003
2-1536/4 2-1536/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 3/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/3/2003   Splitsing Doc. K. 50-2108/7
13/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 337, p. 1-3
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-0/o17)
Integraal verslag nr. 337, p. 79
Doc. K. 50-2359/1
13/3/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/3/2003   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 335.
Doc. 2-1536/1 2-1536/1 (PDF)
18/3/2003   Verzending naar commissie: Justitie
28/3/2003   Inschrijving op agenda
3/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-283 Hand. 2-283 (PDF)
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o13) Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
Doc. 2-1536/4 2-1536/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
18/3/2003   Verzending naar commissie
19/3/2003   Inschrijving op agenda
19/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
19/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
19/3/2003   Aanneming zonder amendering
1/4/2003   Inschrijving op agenda
1/4/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 2-1536/2 2-1536/2 (PDF)
1/4/2003   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 2-1536/3 2-1536/3 (PDF)
3/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/2003   Bekendmaking (24692-24697)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 19/3/2003, 1/4/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/3/2003 15 31/3/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 335.
Onderzoekstermijn (S1) 19/3/2003 60 19/5/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2003 7/5/2003 , blz 24692-24697

Kruispuntbank van de wetgeving