S. 2-1535 Dossierfiche K. 50-2108

Wetsontwerp tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd
Regering G. Verhofstadt I  

judiciŽle hervorming
militair personeel
militaire rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2108/1 Wetsontwerp 6/11/2002
K. 50-2108/2 Amendement 21/1/2003
K. 50-2108/3 Amendementen 28/1/2003
K. 50-2108/4 Amendementen 4/2/2003
K. 50-2108/5 Amendementen 10/2/2003
K. 50-2108/6 Amendement 11/2/2003
K. 50-2108/7 Verslag namens de commissie 3/3/2003
K. 50-2108/8 Tekst aangenomen door de commissie 3/3/2003
K. 50-2108/9 Tekst aangenomen door de commissie 3/3/2003
K. 50-2108/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2003
2-1535/1 2-1535/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/3/2003
2-1535/2 2-1535/2 (PDF) Amendementen 14/3/2003
2-1535/3 2-1535/3 (PDF) Verslag namens de commissie 1/4/2003
2-1535/4 2-1535/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 1/4/2003
2-1535/5 2-1535/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 3/4/2003
2-1535/6 2-1535/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
6/11/2002   Indiening Doc. K. 50-2108/1
3/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd + splitsing + nieuw opschrift) Doc. K. 50-2108/7
13/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 337, p. 1-3
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-0/o17)
Integraal verslag nr. 337, p. 78-79
Doc. K. 50-2108/10
  Commissie: Justitie
14/1/2003   Inschrijving op agenda
14/3/2003   Verzending naar commissie
19/3/2003   Inschrijving op agenda
19/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
19/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
19/3/2003   Aanneming zonder amendering
1/4/2003   Inschrijving op agenda
1/4/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 2-1535/3 2-1535/3 (PDF)
1/4/2003   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 2-1535/4 2-1535/4 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2003   Overzending Doc. 2-1535/1 2-1535/1 (PDF)
14/3/2003   Verzending naar commissie: Justitie
28/3/2003   Inschrijving op agenda
3/4/2003   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1535/5 2-1535/5 (PDF)
3/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-283 Hand. 2-283 (PDF)
3/4/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-283 Hand. 2-283 (PDF)
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o13) Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
Doc. 2-1535/6 2-1535/6 (PDF)
3/4/2003   Aanneming zonder amendering
3/4/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/2003   Bekendmaking (24761-24691)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 19/3/2003, 1/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2003 7/5/2003 , blz 24761-24691

Kruispuntbank van de wetgeving