S. 2-1534 Dossierfiche K. 50-2273

Wetsontwerp houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers
Claude Eerdekens   Daniel Bacquelaine   Hugo Coveliers   Fred Erdman   Dirk Van der Maelen   Jean-Pol Henry   Muriel Gerkens   Joos Wauters   Colette Burgeon   Patrick Moriau  

slachtoffer onder burgerbevolking
oorlogsslachtoffer
Tweede Wereldoorlog
gedeporteerde
Roma
jood
weduwschap
vergoedingspensioen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2273/1 Wetsvoorstel 6/2/2003
K. 50-2273/2 Bijlage 6/2/2003
K. 50-2273/3 Amendementen 19/2/2003
K. 50-2273/4 Advies van de Raad van State 26/2/2003
K. 50-2273/5 Verslag namens de commissie 27/2/2003
K. 50-2273/6 Tekst aangenomen door de commissie 27/2/2003
K. 50-2273/7 Amendement 27/2/2003
K. 50-2273/8 Aanvullend verslag 4/3/2003
K. 50-2273/9 Tekst aangenomen door de commissie 4/3/2003
K. 50-2273/10 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 12/3/2003
K. 50-2273/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2003
2-1534/1 2-1534/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 19/3/2003
2-1534/2 2-1534/2 (PDF) Amendementen 26/3/2003
2-1534/3 2-1534/3 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/2003
2-1534/4 2-1534/4 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/3/2003
2-1534/5 2-1534/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 27/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/2/2003   Indiening Doc. K. 50-2273/1
6/2/2003   Inoverwegingneming
6/2/2003   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 324, p. 30
13/2/2003   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 330, 19/2/2003, p. 41
26/2/2003   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-2273/4
27/2/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2273/5
27/2/2003   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 333, p. 62
4/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2273/8
12/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 335, p. 1-14
13/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 337, p. 68-70
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-0/o17)
Integraal verslag nr. 337, p. 70-71
Doc. K. 50-2273/11
13/3/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/3/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1534/1 2-1534/1 (PDF)
19/3/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
26/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1534/4 2-1534/4 (PDF)
27/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o10) Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
Doc. 2-1534/5 2-1534/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/3/2003   Verzending naar commissie
26/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Michel Barbeaux
26/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
26/3/2003   Aanneming zonder amendering
26/3/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1534/3 2-1534/3 (PDF)
27/3/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
22/5/2003   Bekendmaking (28225-28228)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/3/2003, 13/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/3/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/3/2003 15 31/3/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 20/3/2003 60 19/5/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/4/2003 22/5/2003 , blz 28225-28228

Kruispuntbank van de wetgeving