S. 2-1533 Dossierfiche K. 50-2228

Wetsontwerp tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut
Robert Denis   Stephan Goris   Jean-Pol Henry   Fred Erdman   Pieter De Crem  

vrijwillige legerdienst
bibliotheek
sociale integratie
paramilitaire troepen
jongerenarbeid
opneming in het beroepsleven
dienst van algemeen belang
werkgelegenheidsbevordering
archief
politie
krijgsmacht
ontwikkelingshulp
militair personeel
onbetaald werk
museum
burgerbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2228/1 Wetsvoorstel 15/1/2003
K. 50-2228/2 Amendementen 6/2/2003
K. 50-2228/3 Amendement 11/2/2003
K. 50-2228/4 Amendementen 18/2/2003
K. 50-2228/5 Verslag namens de commissie 27/2/2003
K. 50-2228/6 Tekst aangenomen door de commissie 27/2/2003
K. 50-2228/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2003
2-1533/1 2-1533/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 1/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
15/1/2003   Indiening Doc. K. 50-2228/1
16/1/2003   Inoverwegingneming
16/1/2003   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 314, p. 2
27/2/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2228/5
12/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 334, p. 58-61
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+67/-16/o23)
Integraal verslag nr. 337, p. 65-68
Doc. K. 50-2228/7
13/3/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/4/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1533/1 2-1533/1 (PDF)
1/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
13/5/2003   Bekendmaking (25571)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/3/2003, 13/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/3/2003 15 31/3/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/3/2003 0 31/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/4/2003 13/5/2003 , blz 25571

Kruispuntbank van de wetgeving