S. 2-1531 Dossierfiche K. 50-1340

Wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid
Regering G. Verhofstadt I  

garantie
verzekeringsmaatschappij
levensverzekering
nationale uitvoeringsmaatregel
inkomstenbelasting
loonbeleid
verzekeringspremie
aanvullend pensioen
sociale zekerheid
Financial Services and Markets Authority
fiscale stimulans
participatie van de werknemers
aanvullende uitkering
voorlichting van de werknemers
verzekeringsovereenkomst
belastingaftrek
strafsanctie
zegelrecht
pensioenregeling
collectieve arbeidsovereenkomst
belasting van natuurlijke personen
overdracht van pensioenrechten
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1340/1 Wetsontwerp 5/7/2001
K. 50-1340/2 Amendementen 17/7/2001
K. 50-1340/3 Amendementen 16/1/2002
K. 50-1340/4 Amendementen 23/1/2002
K. 50-1340/5 Verslag namens de commissie 13/2/2002
K. 50-1340/6 Verslag namens de commissie 7/3/2002
K. 50-1340/7 Amendementen 13/1/2003
K. 50-1340/8 Amendementen 25/2/2003
K. 50-1340/9 Verslag namens de commissie 3/3/2003
K. 50-1340/10 Tekst aangenomen door de commissies 3/3/2003
K. 50-1340/11 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 12/3/2003
K. 50-1340/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2003
2-1531/1 2-1531/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/3/2003
2-1531/2 2-1531/2 (PDF) Amendementen 21/3/2003
2-1531/3 2-1531/3 (PDF) Verslag namens de commissie 31/3/2003
2-1531/4 2-1531/4 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 2/4/2003
2-1531/5 2-1531/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 3/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/7/2001   Indiening Doc. K. 50-1340/1
13/2/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1340/5
3/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1340/9
12/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 334, p. 8-57
13/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 337, p. 63-64
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+72/-0/o41)
Integraal verslag nr. 337, p. 64-65
Doc. K. 50-1340/12
13/3/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/3/2003   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 333.
Doc. 2-1531/1 2-1531/1 (PDF)
14/3/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
28/3/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1531/4 2-1531/4 (PDF)
2/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-282 Hand. 2-282 (PDF)
2/4/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-282 Hand. 2-282 (PDF)
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o11) Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
Doc. 2-1531/5 2-1531/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/3/2003   Verzending naar commissie
18/3/2003   Inschrijving op agenda
18/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
18/3/2003   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Pensioenen
18/3/2003   Bespreking
21/3/2003   Inschrijving op agenda
21/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
21/3/2003   Aanneming zonder amendering
31/3/2003   Inschrijving op agenda
31/3/2003   Lezing van het verslag
goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 2-1531/3 2-1531/3 (PDF)
3/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
Vermelding Staatsblad 13/03/2003
15/5/2003   Bekendmaking (26407-26438)
26/5/2003   Erratum (28892-28893)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/3/2003, 13/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/4/2003, 3/4/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/3/2003, 21/3/2003, 31/3/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/3/2003 15 31/3/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 333.
Onderzoekstermijn (S1) 15/3/2003 60 13/5/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/4/2003 15/5/2003 , blz 26407-26438
Errata
Op 26/5/2003 , blz 28892-28893

Kruispuntbank van de wetgeving