S. 2-1530 Dossierfiche K. 50-2266

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen
Regering G. Verhofstadt I  

arbeidsveiligheid
vakbondsvertegenwoordiger
vakbondsverkiezing
ondernemingsraad
preventieadviseur
onderzoeker
sociale dialoog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2266/1 Wetsontwerp 5/2/2003
K. 50-2266/2 Verslag namens de commissie 25/2/2003
K. 50-2266/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2003
2-1530/1 2-1530/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 1/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/2/2003   Indiening Doc. K. 50-2266/1
25/2/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2266/2
12/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 334, p. 1-6
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+94/-0/o19)
Integraal verslag nr. 337, p. 62
Doc. K. 50-2266/3
13/3/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/4/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1530/1 2-1530/1 (PDF)
1/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
16/5/2003   Bekendmaking (26837-26840)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/3/2003, 13/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/3/2003 15 31/3/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/3/2003 0 31/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/2003 16/5/2003 , blz 26837-26840

Kruispuntbank van de wetgeving