S. 2-1525 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van de bilaterale akkoorden die de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof beperken
Josy Dubié    Philippe Mahoux    Marie Nagy    Jean Cornil    Meryem Kaçar    Frans Lozie    Michiel Maertens   

bilaterale overeenkomst
Internationaal Strafhof
Verenigde Staten
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1525/1 2-1525/1 (PDF) Voorstel van resolutie 11/3/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/3/2003   Indiening Doc. 2-1525/1 2-1525/1 (PDF)
13/3/2003   Inoverwegingneming
13/3/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/3/2003   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving