S. 2-1523 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de situatie in Colombia met het oog op de 59e zitting van de Commissie voor de mensenrechten van de Verenigde Naties
Marie Nagy    Jean Cornil    Frans Lozie    Clotilde Nyssens    Mimi Kestelijn-Sierens   

EP-resolutie
VN
motie van het Parlement
Colombia
rechten van de mens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1523/1 2-1523/1 (PDF) Voorstel van resolutie 11/3/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/3/2003   Indiening Doc. 2-1523/1 2-1523/1 (PDF)
13/3/2003   Inoverwegingneming
13/3/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/3/2003   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Verzonden naar commissie