S. 2-152 Dossierfiche                  

De mensenhandel en de prostitutie in BelgiŽ
subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)  

openbare veiligheid
ondergrondse economie
Interpol
slachtofferhulp
Myria
misdaadbestrijding
mensenhandel
seksueel geweld
niet-gouvernementele organisatie
gerechtelijk onderzoek
georganiseerde misdaad
zwartwerk
politie
prostitutie
politiŽle samenwerking
gerechtelijke vervolging
justitiŽle samenwerking
Unia
illegale migratie
internationale samenwerking
illegale werknemer
Dienst Vreemdelingenzaken
maatschappelijk of themadebat
openbaar ministerie
publieke moraal
dienstpersoneel
jongerenarbeid
slachtoffer
grenscontrole
sociale bijstand
beroepssport

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-152/1 2-152/1 (PDF) Verslag namens de subcommissie 12/7/2000
2-152/2 2-152/2 (PDF) Bijlagen 12/7/2000
2-152/3 2-152/3 (PDF) Amendementen 12/7/2000
2-152/4 2-152/4 (PDF) Verslag namens de commissie 12/7/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/10/1999   Indiening Doc. 2-152/1 2-152/1 (PDF)
27/10/1999   Verzending naar commissie: Subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
4/7/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/7/2000   Inschrijving op agenda
19/7/2000   Algemene bespreking Hand. 2-64 Hand. 2-64 (PDF)
20/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-68 Hand. 2-68 (PDF)
20/7/2000   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
27/10/1999   Verzending naar commissie
27/10/1999   Inschrijving op agenda
Beslissing oprichting subcommissie "Mensenhandel en prostitutie"
10/11/1999   Inschrijving op agenda
10/11/1999   Regeling der werkzaamheden
10/11/1999   Samenstelling
19/11/1999   Inschrijving op agenda
19/11/1999   De heer Paul Wille is aangewezen als ondervoorzitter
19/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs, Nathalie de T' Serclaes
19/11/1999   Regeling der werkzaamheden
16/12/1999   Inschrijving op agenda
16/12/1999   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de Nationale OekraÔense Raad tegen Mensenhandel
17/1/2000   Inschrijving op agenda
17/1/2000   Bezoek aan het Politiecommissariaat van de stad Brussel
17/1/2000   Uiteenzetting
door de heer R. Vanreusel, hoofdcommissarie van politie
17/1/2000   Gedachtewisseling
24/1/2000   Inschrijving op agenda
24/1/2000   Hoorzitting met mevrouw C. Le Clercq van het Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
24/1/2000   Gedachtewisseling
31/1/2000   Inschrijving op agenda
31/1/2000   Hoorzitting met mevrouw Leona DetiŤge, burgemeester van Antwerpen, met de heer Willy Demeyer, burgemeester van Luik, en met de heer FranÁois-Xavier de Donnťa, burgemeester van Brussel.
31/1/2000   Gedachtewisseling
7/2/2000   Inschrijving op agenda
7/2/2000   Hoorzitting met de heren G. Van der Sypt, substituut bij het parket van Brussel, F. Van Damme, substituut bij het parket van Brugge, en Dulieu, substituut bij het parket van Luik
14/2/2000   Inschrijving op agenda
14/2/2000   Hoorzitting met de heer Bourgeois, kapitein-commandant bij de rijkswacht te Brussel
21/2/2000   Inschrijving op agenda
21/2/2000   Hoorzitting met de heer W. Coumans, directeur-generaal, en mevrouw N. Terweduwe, hoofd van de dienst "Tracing" (Rode Kruis - Vlaanderen), met de heren C. Huvelle, directeur van het departement "Internationale Zaken", en M. Xhrouet, directeur van het departement "Sociale Activiteiten" (Rode Kruis - Franse Gemeenschap), en met de heer X. Declercq, directeur van de afdeling Mobilisatie van Oxfam Solidariteit
21/2/2000   Hoorzitting met mevrouw M. Mata de Vergara, verantwoordelijke voor het project "Migratiepreventie" in de Dominicaanse Republiek
21/2/2000   Gedachtewisseling
20/3/2000   Inschrijving op agenda
20/3/2000   Hoorzitting met de heer Ch. Hombroise, advocaat-generaal bij het parket van Luik
20/3/2000   Hoorzitting met Z.E. de heer A. Oljelund, gevolmachtigd en buitengewoon ambassadeur van het Koninkrijk van Zweden in BelgiŽ
20/3/2000   Hoorzitting met mevrouw P. SŲrensen, lid van het Europees Parlement, en met vertegenwoordigers van de vzw's Payoke, SŁrya en Pag-Asa
2/5/2000   Inschrijving op agenda
2/5/2000   Bezoek aan het Centrum Payoke te Antwerpen
2/5/2000   Perslunch in het Pershuis te Luik
2/5/2000   Bezoek aan het Centrum SŁrya te Luik
9/5/2000   Inschrijving op agenda
9/5/2000   Bezoek aan het Centrum Pag-Asa te Brussel
29/6/2000   Inschrijving op agenda
29/6/2000   Lezing van het verslag
4/7/2000   Inschrijving op agenda
4/7/2000   Lezing van het verslag
4/7/2000   Bespreking van de aanbevelingen
6/7/2000   Inschrijving op agenda
6/7/2000   Lezing van het verslag
6/7/2000   Bespreking van de aanbevelingen
10/7/2000   Inschrijving op agenda
10/7/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (6 stemmen)
Doc. 2-152/1 2-152/1 (PDF)
4/7/2000   Verzending naar commissie
4/7/2000   Inschrijving op agenda
4/7/2000   Uitgesteld
12/7/2000   Inschrijving op agenda
12/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs, Nathalie de T' Serclaes
12/7/2000   Bespreking
12/7/2000   Aanneming van de aanbevelingen van de subcommissie
De aanbevelingen van de subcommissie zijn eenparig aangenomen (12 stemmen)
12/7/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 2-152/4 2-152/4 (PDF)
12/7/2000   Beslissing tot verlenging van het mandaat van de subcommissie
20/7/2000   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 19/7/2000, 20/7/2000
Commissie: Subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
Behandeling beŽindigd 10/11/1999, 19/11/1999, 16/12/1999, 17/1/2000, 24/1/2000, 31/1/2000, 7/2/2000, 14/2/2000, 21/2/2000, 20/3/2000, 10/7/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/7/2000

Kruispuntbank van de wetgeving