S. 2-1519 Dossierfiche K. 50-1069

Wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen
Regering G. Verhofstadt I  

industriŽle eigendom
concurrentiebeperking
internet
rechtsingang
internetadres
merk
computercriminaliteit
intellectuele eigendom
Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom
commerciŽle rechtspraak
judiciŽle rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1069/1 Wetsontwerp 26/1/2001
K. 50-1069/2 Amendementen 17/10/2002
K. 50-1069/3 Amendement 13/11/2002
K. 50-1069/4 Amendementen 16/1/2003
K. 50-1069/5 Verslag namens de commissie 21/2/2003
K. 50-1069/6 Tekst aangenomen door de commissie 21/2/2003
K. 50-1069/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/2/2003
2-1519/1 2-1519/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/2/2003
2-1519/2 2-1519/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2003
2-1519/3 2-1519/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 19/3/2003
2-1519/4 2-1519/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/3/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
26/1/2001   Indiening Doc. K. 50-1069/1
21/2/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1069/5
27/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 333, p. 44-47 + p. 72
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 333, p. 72-73
Doc. K. 50-1069/7
27/2/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
28/2/2003   Overzending Doc. 2-1519/1 2-1519/1 (PDF)
28/2/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
Doc. 2-1519/4 2-1519/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/2/2003   Verzending naar commissie
19/3/2003   Inschrijving op agenda
19/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
19/3/2003   Bespreking
19/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
19/3/2003   Aanneming zonder amendering
19/3/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1519/2 2-1519/2 (PDF)
19/3/2003   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 2-1519/3 2-1519/3 (PDF)
27/3/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
26/6/2003   Bekrachtiging en afkondiging
9/9/2003   Bekendmaking (45225-45226)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/6/2003 9/9/2003 , blz 45225-45226

Kruispuntbank van de wetgeving