S. 2-1515 Dossierfiche K. 50-2236

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 36 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
Paul Tant   Ludwig Vandenhove   Hugo Coveliers   Denis D'hondt   Claude Eerdekens   Raymond Langendries  

gemeentepolitie
openbare veiligheid
politie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2236/1 Wetsvoorstel 21/1/2003
K. 50-2236/2 Verslag namens de commissie 20/2/2003
K. 50-2236/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/2/2003
2-1515/1 2-1515/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 25/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/1/2003   Indiening Doc. K. 50-2236/1
23/1/2003   Inoverwegingneming
23/1/2003   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 317, p. 26
20/2/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2236/2
27/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 333, p. 47-48
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 333, p. 71
Doc. K. 50-2236/3
27/2/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
28/2/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/3/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1515/1 2-1515/1 (PDF)
25/3/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
23/5/2003   Bekendmaking (1515)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/3/2003 15 24/3/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/3/2003 0 24/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2003 23/5/2003 , blz 1515

Kruispuntbank van de wetgeving