S. 2-1514 Dossierfiche K. 50-2280

Wetsontwerp houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2003-2004
Regering G. Verhofstadt I  

opleidingsstage
vervroegd pensioen
bouwnijverheid
onderlinge beroepsovereenkomst
jongerenarbeid
collectieve arbeidsovereenkomst
integratie van migranten
opneming in het beroepsleven
werkgelegenheidsbevordering
migrerende werknemer
nachtwerk
sociale bijdrage
werknemer met een beperking
eerste betrekking
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2280/1 Wetsontwerp 10/2/2003
K. 50-2280/2 Amendementen 25/2/2003
K. 50-2280/3 Verslag namens de commissie 26/2/2003
K. 50-2280/4 Tekst aangenomen door de commissie 26/2/2003
K. 50-2280/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/2/2003
2-1514/1 2-1514/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 15/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/2/2003   Indiening Doc. K. 50-2280/1
26/2/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2280/3
27/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 333, p. 24-34
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-0/o16)
Integraal verslag nr. 333, p. 70-71
Doc. K. 50-2280/5
27/2/2003   Aanneming na amendering door commissie
27/2/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/51 2-82/51 (PDF)
27/2/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/51 2-82/51 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
28/2/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/3/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1514/1 2-1514/1 (PDF)
15/3/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
16/5/2003   Bekendmaking (26827-26836)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/3/2003 5 14/3/2003
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 10/3/2003 5 14/3/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/3/2003 0 14/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/4/2003 16/5/2003 , blz 26827-26836

Kruispuntbank van de wetgeving