S. 2-1513 Dossierfiche K. 50-2208

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
Regering G. Verhofstadt I  

regularisatie van de markt
universele dienst
energievoorziening
energiedistributie
maximumprijs
elektrische energie
energieprijs
marktliberalisatie
aardgas
CREG
gereduceerde prijs
energietransport
delegatie van bevoegdheid
elektriciteitsvoorziening
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2208/1 Wetsontwerp 19/12/2002
K. 50-2208/2 Amendementen 6/1/2003
K. 50-2208/3 Amendement 12/2/2003
K. 50-2208/4 Verslag namens de commissie 21/2/2003
K. 50-2208/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/2/2003
2-1513/1 2-1513/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 15/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
19/12/2002   Indiening Doc. K. 50-2208/1
21/2/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2208/4
26/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 332, p. 3
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 333, p. 70
Doc. K. 50-2208/6
27/2/2003   Aanneming na amendering
14/1/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/47 2-82/47 (PDF)
14/1/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/47 2-82/47 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
28/2/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/3/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1513/1 2-1513/1 (PDF)
15/3/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
4/4/2003   Bekendmaking (17410-17418)
11/4/2003   Erratum (18389)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/2/2003, 27/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/3/2003 5 14/3/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/3/2003 0 14/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/3/2003 4/4/2003, blz 17410-17418
Errata
Op 11/4/2003, blz 18389