S. 2-1512 Dossierfiche K. 50-2141

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumtiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid en houdende diverse bepalingen
Regering G. Verhofstadt I  

strafsanctie
Staatscourant
fytosanitair product
consumentenvoorlichting
farmaceutisch product
milieubescherming
handelsnorm
verdelgingsmiddel
wetspublicatie
begrotingsfonds
productienorm
gevaarlijke stof
nationale uitvoeringsmaatregel
landbouwproduct
volksgezondheid
kaderwet
ioniserende straling
technische norm
duurzame ontwikkeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2141/1 Wetsontwerp 22/11/2002
K. 50-2141/2 Amendementen 6/2/2003
K. 50-2141/3 Amendement 11/2/2003
K. 50-2141/4 Verslag namens de commissie 21/2/2003
K. 50-2141/5 Tekst aangenomen door de commissie 21/2/2003
K. 50-2141/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/2/2003
2-1512/1 2-1512/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 15/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/11/2002   Indiening Doc. K. 50-2141/1
21/2/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-2141/4
26/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 332, p. 2-12
27/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 333, p. 68-69
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+76/-16/o32)
Integraal verslag nr. 333, p. 69-70
Doc. K. 50-2141/6
27/2/2003   Aanneming na amendering door commissie
14/1/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/47 2-82/47 (PDF)
14/1/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/47 2-82/47 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
28/2/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/3/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1512/1 2-1512/1 (PDF)
15/3/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
29/4/2003   Bekendmaking (22836-22844)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/2/2003, 27/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/3/2003 5 14/3/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/3/2003 0 14/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/3/2003 29/4/2003 , blz 22836-22844

Kruispuntbank van de wetgeving