S. 2-1511 Dossierfiche K. 50-2244

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie
Regering G. Verhofstadt I  

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
staatsveiligheid
nucleaire veiligheid
nucleaire brandstof
vertrouwelijkheid
kerncentrale
militaire basis
Internationale Organisatie voor Atoomenergie
toegang tot de informatie
ioniserende straling
nucleaire beveiliging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2244/1 Wetsontwerp 24/1/2003
K. 50-2244/2 Verslag namens de commissie 21/2/2003
K. 50-2244/3 Tekst verbeterd door de commissie 21/2/2003
K. 50-2244/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/2/2003
2-1511/1 2-1511/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 15/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
24/1/2003   Indiening Doc. K. 50-2244/1
21/2/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2244/2
26/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 332, p. 1-2
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+129/-0/o1)
Integraal verslag nr. 333, p. 68
Hand. 2-273 Hand. 2-273 (PDF)
Doc. K. 50-2244/4
27/2/2003   Aanneming zonder amendering
6/2/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/49 2-82/49 (PDF)
6/2/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/49 2-82/49 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
28/2/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/3/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1511/1 2-1511/1 (PDF)
15/3/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
2/5/2003   Bekendmaking (23745-23749)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/2/2003, 27/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/3/2003 5 14/3/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/3/2003 0 14/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/4/2003 2/5/2003 , blz 23745-23749

Kruispuntbank van de wetgeving