S. 2-1509 Dossierfiche K. 50-2420

Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VI en VII, met de Protocollen 1, 2, 3 en 4, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 9 april 2001
Regering G. Verhofstadt I  

stabilisatie- en associatieovereenkomst
associatieovereenkomst (EU)
ratificatie van een overeenkomst
Noord-MacedoniŽ

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1509/1 2-1509/1 (PDF) Wetsontwerp 27/2/2003
2-1509/2 2-1509/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2003
K. 50-2420/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/4/2003
K. 50-2420/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/2/2003   Indiening Doc. 2-1509/1 2-1509/1 (PDF)
27/2/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/2/2003   Verzending naar commissie
20/3/2003   Inschrijving op agenda
20/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
20/3/2003   Bespreking
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Uitgesteld
27/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Bespreking
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
27/3/2003   Aanneming zonder amendering
27/3/2003   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-1509/2 2-1509/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/3/2003   Overzending Doc. K. 50-2420/1
2/4/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 838
4/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 357, p. 5-6
4/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 357, p. 63
Doc. K. 50-2420/2
4/4/2003   Aanneming zonder amendering
4/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
20/1/2004   Bekendmaking (2698-3160)
17/6/2004   Erratum (45017)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/3/2003, 27/3/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/5/2003 20/1/2004 , blz 2698-3160
Errata
Op 17/6/2004 , blz 45017

Kruispuntbank van de wetgeving