S. 2-1507 Dossierfiche                  

Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het reglement van de Senaat om een adviescomité voor ruimtevaartaangelegenheden op te richten
François Roelants du Vivier    André Geens    Guy Moens    Frans Lozie    Mimi Kestelijn-Sierens    Jan Remans   

parlementaire commissie
ruimtevaart
ruimtevaartbeleid
reglement van het parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1507/1 2-1507/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 27/2/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/2/2003   Indiening Doc. 2-1507/1 2-1507/1 (PDF)
27/2/2003   Inoverwegingneming
27/2/2003   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
27/2/2003   Verzending naar Bureau
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau  

Kruispuntbank van de wetgeving