S. 2-1502 Dossierfiche K. 50-2394

Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de hulpverlening, opgemaakt te Londen op 28 april 1989
Regering G. Verhofstadt I  

Internationale Maritieme Organisatie
boot
ramp door menselijk toedoen
verontreiniging door schepen
verontreiniging door koolwaterstoffen
marien milieu
ratificatie van een overeenkomst
maritiem recht
zeevaart
scheepsbrandstof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1502/1 2-1502/1 (PDF) Wetsontwerp 26/2/2003
2-1502/2 2-1502/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/3/2003
K. 50-2394/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/3/2003
K. 50-2394/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/2/2003   Indiening Doc. 2-1502/1 2-1502/1 (PDF)
26/2/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/3/2003   Inschrijving op agenda
20/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
20/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/2/2003   Verzending naar commissie
13/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
13/3/2003   Bespreking
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
13/3/2003   Aanneming zonder amendering
13/3/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1502/2 2-1502/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
20/3/2003   Overzending Doc. K. 50-2394/1
26/3/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr 831
3/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 356, p. 24-25
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 356, p. 66
Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
Doc. K. 50-2394/2
3/4/2003   Aanneming zonder amendering
3/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
18/8/2004   Bekendmaking (62125-62134)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/3/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 13/3/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/5/2003 18/8/2004, blz 62125-62134