S. 2-1501 Dossierfiche K. 50-2419

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol betreffende water en gezondheid bij het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren van 1992, gedaan te Londen op 17 juni 1999
Regering G. Verhofstadt I  

drinkwater
watervoorziening
bescherming van het water
volksgezondheid
Wereldgezondheidsorganisatie
ratificatie van een overeenkomst
meer
grondwater
oppervlaktewater
internationale wateren
water
waterbehandeling
vervuiler-betaalt-principe
bewustmaking van de burgers
epidemie
waterbeheer
voorkoming van ziekten
waterverontreiniging
verontreiniging van de waterlopen
waterloop
infectieziekte
kanker
waterbeleid
zoetwaterecosysteem

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1501/1 2-1501/1 (PDF) Wetsontwerp 26/2/2003
2-1501/2 2-1501/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2003
K. 50-2419/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/4/2003
K. 50-2419/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/2/2003   Indiening Doc. 2-1501/1 2-1501/1 (PDF)
26/2/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/2/2003   Verzending naar commissie
20/3/2003   Inschrijving op agenda
20/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
20/3/2003   Bespreking
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Uitgesteld
27/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Bespreking
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
27/3/2003   Aanneming zonder amendering
27/3/2003   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-1501/2 2-1501/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/3/2003   Overzending Doc. K. 50-2419/1
2/4/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 838
4/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 357, p. 5
4/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 357, p. 62-63
Hand. 2-287 Hand. 2-287 (PDF)
Doc. K. 50-2419/2
4/4/2003   Aanneming zonder amendering
4/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
20/7/2004   Bekendmaking (56075-56081)
16/9/2004   Erratum (67681-67683)
22/12/2005   Erratum (55282-55284)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/3/2003, 27/3/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/5/2003 20/7/2004 , blz 56075-56081
Errata
Op 16/9/2004 , blz 67681-67683
Op 22/12/2005 , blz 55282-55284

Kruispuntbank van de wetgeving