S. 2-1500 Dossierfiche K. 50-2418

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X, met de Protocollen 1 en 2, en met de Slotakte, gedaan te Pretoria op 11 oktober 1999
Regering G. Verhofstadt I  

handelsovereenkomst
Zuid-Afrika
gemengde overeenkomst
overeenkomst (EU)
ratificatie van een overeenkomst
samenwerkingsovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1500/1 2-1500/1 (PDF) Wetsontwerp 25/2/2003
2-1500/2 2-1500/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2003
K. 50-2418/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/4/2003
K. 50-2418/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/2/2003   Indiening Doc. 2-1500/1 2-1500/1 (PDF)
25/2/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/2/2003   Verzending naar commissie
20/3/2003   Inschrijving op agenda
20/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
20/3/2003   Bespreking
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Uitgesteld
27/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Bespreking
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
27/3/2003   Aanneming zonder amendering
27/3/2003   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-1500/2 2-1500/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/3/2003   Overzending Doc. K. 50-2418/1
2/4/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 838
4/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 357, p. 4-5
4/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 357, p. 62
Doc. K. 50-2418/2
4/4/2003   Aanneming zonder amendering
4/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
5/9/2003   Bekendmaking (44310-44930)
17/6/2004   Erratum (45018-45019)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/3/2003, 27/3/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/5/2003 5/9/2003 , blz 44310-44930
Errata
Op 17/6/2004 , blz 45018-45019

Kruispuntbank van de wetgeving