S. 2-1498 Dossierfiche K. 50-1880

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg en de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
Regering G. Verhofstadt I  

vervoersvergunning
beroepsopleiding
politiecontrole
goederenvervoer
huiszoeking
rijtijd
vervoersonderneming
vervoersdocument
wegvervoer
concurrentie
verkeersveiligheid
onschendbaarheid van de woning
commerciŽle rechtspraak
gerechtelijke vervolging
rusttijd
jurisdictiebevoegdheid
beroepskwalificatie
handelsregelingen
toegang tot het beroepsleven
strafrechtspraak
strafsanctie
concurrentiebeperking
verkeerscontrole
gerechtelijke politie
strafrechtelijke aansprakelijkheid
rechtsingang

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1880/1 Wetsontwerp 25/6/2002
K. 50-1880/2 Amendement 15/1/2003
K. 50-1880/3 Amendementen 29/1/2003
K. 50-1880/4 Verslag namens de commissie 14/2/2003
K. 50-1880/5 Tekst aangenomen door de commissie 14/2/2003
K. 50-1880/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/2/2003
2-1498/1 2-1498/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/2/2003
2-1498/2 2-1498/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/2/2003
2-1498/3 2-1498/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/3/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
25/6/2002   Indiening Doc. K. 50-1880/1
14/2/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1880/4
19/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 330, p. 19-37
20/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 331, p. 65-67
Doc. K. 50-1880/6
20/2/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/2/2003   Overzending Doc. 2-1498/1 2-1498/1 (PDF)
21/2/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
Doc. 2-1498/3 2-1498/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/2/2003   Verzending naar commissie
26/2/2003   Inschrijving op agenda
26/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Michel Guilbert
26/2/2003   Bespreking
26/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
26/2/2003   Aanneming zonder amendering
26/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1498/2 2-1498/2 (PDF)
13/3/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
24/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
8/4/2003   Bekendmaking (17617-17620)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/2/2003, 20/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/3/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/3/2003 8/4/2003 , blz 17617-17620

Kruispuntbank van de wetgeving