S. 2-1495 Dossierfiche K. 50-2176

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen
Regering G. Verhofstadt I  

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2176/1 Wetsontwerp 6/12/2002
K. 50-2176/2 Verslag namens de commissie 14/2/2003
K. 50-2176/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/2/2003
2-1495/1 2-1495/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/12/2002   Indiening Doc. K. 50-2176/1
14/2/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2176/2
19/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 330, p. 14-16
20/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 331, p. 63-64
Doc. K. 50-2176/3
20/2/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/2/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/3/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1495/1 2-1495/1 (PDF)
18/3/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
6/6/2003   Bekendmaking (31063-31064)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/2/2003, 20/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/2/2003 15 17/3/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/2/2003 0 17/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/3/2003 6/6/2003 , blz 31063-31064

Kruispuntbank van de wetgeving