S. 2-1485 Dossierfiche K. 50-2179

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten voor een globaal en ge´ntegreerd drugsbeleid
Regering G. Verhofstadt I  

samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
verdovend middel
handel in verdovende middelen
drugverslaving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2179/1 Wetsontwerp 9/12/2002
K. 50-2179/2 Erratum 30/1/2003
K. 50-2179/3 Verslag namens de commissie 7/2/2003
K. 50-2179/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/2/2003
2-1485/1 2-1485/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/2/2003
2-1485/2 2-1485/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2003
2-1485/3 2-1485/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/3/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
9/12/2002   Indiening Doc. K. 50-2179/1
16/1/2003   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 314, p. 3
29/1/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2179/3
12/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 325, p. 1-52 + nr. 326, p. 2-59 + nr. 327, p. 1-56
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-0/o2)
Integraal verslag nr. 329, p. 24-36
Doc. K. 50-2179/4
13/2/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/2/2003   Overzending Doc. 2-1485/1 2-1485/1 (PDF)
14/2/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-278 Hand. 2-278 (PDF)
26/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-278 Hand. 2-278 (PDF)
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
Doc. 2-1485/3 2-1485/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/2/2003   Verzending naar commissie
26/2/2003   Inschrijving op agenda
26/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
26/2/2003   Inleidende uiteenzetting
minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
26/2/2003   Bespreking
algemeen en artikelsgewijs
11/3/2003   Inschrijving op agenda
11/3/2003   Artikelsgewijze bespreking
11/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
11/3/2003   Aanneming zonder amendering
19/3/2003   Inschrijving op agenda
19/3/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1485/2 2-1485/2 (PDF)
27/3/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
11/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
2/6/2003   Bekendmaking (29921)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/2/2003, 13/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/3/2003, 27/3/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/2/2003, 11/3/2003, 19/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2003 2/6/2003 , blz 29921

Kruispuntbank van de wetgeving