S. 2-1484 Dossierfiche K. 50-2250

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 19 augustus 1947 tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van Breendonk
Fred Erdman   Joos Wauters   Daniel Bacquelaine   Hugo Coveliers   Claude Eerdekens   Muriel Gerkens   Jozef Van Eetvelt   Jean-Jacques Viseur  

historische plaats
monument
Tweede Wereldoorlog
bescherming van het erfgoed
concentratiekamp
nationaal-socialisme
museum
instelling van openbaar nut

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2250/1 Wetsvoorstel 29/1/2003
K. 50-2250/2 Verslag namens de commissie 7/2/2003
K. 50-2250/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/2/2003
2-1484/1 2-1484/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 11/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/1/2003   Indiening Doc. K. 50-2250/1
30/1/2003   Inoverwegingneming
30/1/2003   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 319, p. 34
7/2/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2250/2
13/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 328, p. 31-33
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-0/o13)
Integraal verslag nr. 329, p. 18-19
Doc. K. 50-2250/3
13/2/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/2/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/3/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1484/1 2-1484/1 (PDF)
11/3/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
18/4/2003   Bekendmaking (19799-19800)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/2/2003 15 10/3/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/2/2003 0 10/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/3/2003 18/4/2003 , blz 19799-19800

Kruispuntbank van de wetgeving