S. 2-1480 Dossierfiche K. 50-2297

Wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
Regering G. Verhofstadt I  

dienstverrichting
informaticarecht
recht om voor het gerecht te treden
internet
rechtsingang
openbare orde
openbare veiligheid
nationale uitvoeringsmaatregel
racisme
volksgezondheid
kinderbescherming
elektronische handel
bescherming van de consument
commerciŽle rechtspraak
informatiemaatschappij
elektronische post
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
vrij verrichten van diensten
xenofobie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2297/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/2/2003
2-1480/1 2-1480/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/2/2003
2-1480/2 2-1480/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/2/2003
2-1480/3 2-1480/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/2/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
7/2/2003   Splitsing Doc. K. 50-2100/3
13/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 328, p. 59-61
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+121/-0/o4)
Integraal verslag nr. 329, p. 13-14
Doc. K. 50-2297/1
13/2/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/2/2003   Overzending Doc. 2-1480/1 2-1480/1 (PDF)
14/2/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/2/2003   Inschrijving op agenda
27/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-273 Hand. 2-273 (PDF)
27/2/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-273 Hand. 2-273 (PDF)
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 2-273 Hand. 2-273 (PDF)
Doc. 2-1480/3 2-1480/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/2/2003   Verzending naar commissie
26/2/2003   Inschrijving op agenda
26/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Roelants†du†Vivier, Jan Steverlynck
26/2/2003   Bespreking
26/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
26/2/2003   Aanneming zonder amendering
26/2/2003   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-1480/2 2-1480/2 (PDF)
27/2/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
11/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
17/3/2003   Bekendmaking (12960-12963)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/2/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/3/2003 17/3/2003 , blz 12960-12963

Kruispuntbank van de wetgeving