S. 2-1478 Dossierfiche K. 50-2247

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 december 2002 tot oprichting van het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Regering G. Verhofstadt I  

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
overheidsapparaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2247/1 Wetsontwerp 28/1/2003
K. 50-2247/2 Verslag namens de commissie 7/2/2003
K. 50-2247/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/2/2003
2-1478/1 2-1478/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 20/2/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
28/1/2003   Indiening Doc. K. 50-2247/1
6/2/2003   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 324, p. 39
7/2/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2247/2
13/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 328, p. 58-59
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-0/o44)
Integraal verslag nr. 329, p. 12-13
Doc. K. 50-2247/3
13/2/2003   Aanneming zonder amendering
28/1/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/49 2-82/49 (PDF)
28/1/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
14/2/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/2/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1478/1 2-1478/1 (PDF)
20/2/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
24/3/2003   Bekendmaking (14309-14310)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/2/2003 0 19/2/2003
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/2/2003 5 19/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/2/2003 24/3/2003 , blz 14309-14310

Kruispuntbank van de wetgeving