S. 2-1477 Dossierfiche K. 50-2212

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 38bis, 51bis en 59 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
Regering G. Verhofstadt I  

ontslag
arbeider
wettige arbeidsduur
overheidsapparaat
personeel op contractbasis
arbeidscontract
indeling van de werktijd

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2212/1 Wetsontwerp 7/1/2003
K. 50-2212/2 Verslag namens de commissie 3/2/2003
K. 50-2212/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/2/2003
2-1477/1 2-1477/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 11/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/1/2003   Indiening Doc. K. 50-2212/1
3/2/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2212/2
13/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 328, p. 56-58
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 329, p. 12
Doc. K. 50-2212/3
13/2/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/2/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/3/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1477/1 2-1477/1 (PDF)
11/3/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
13/5/2003   Bekendmaking (25576-25577)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/2/2003 15 10/3/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/2/2003 0 10/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2003 13/5/2003 , blz 25576-25577

Kruispuntbank van de wetgeving