S. 2-1476 Dossierfiche K. 50-2183

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming
Regering G. Verhofstadt I  

eerste hulp
gemeente
ramp door menselijk toedoen
burgerbescherming
natuurramp
brandbestrijding
geneeskundige noodhulp
provincie
hulp aan getroffenen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2183/1 Wetsontwerp 10/12/2002
K. 50-2183/2 Amendementen 15/1/2003
K. 50-2183/3 Amendementen 29/1/2003
K. 50-2183/4 Verslag namens de commissie 7/2/2003
K. 50-2183/5 Tekst aangenomen door de commissie 7/2/2003
K. 50-2183/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/2/2003
2-1476/1 2-1476/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/2/2003
2-1476/2 2-1476/2 (PDF) Amendementen 25/2/2003
2-1476/3 2-1476/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/2003
2-1476/4 2-1476/4 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/3/2003
2-1476/5 2-1476/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
10/12/2002   Indiening Doc. K. 50-2183/1
7/2/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2183/4
13/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 328, p. 33-56 + nr. 329, p. 11
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-35/o11)
Integraal verslag nr. 329, p. 11-12
Doc. K. 50-2183/6
13/2/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/2/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/2/2003   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 307.
Doc. 2-1476/1 2-1476/1 (PDF)
18/2/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1476/4 2-1476/4 (PDF)
13/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o11) Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
Doc. 2-1476/5 2-1476/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/2/2003   Verzending naar commissie
25/2/2003   Inschrijving op agenda
25/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
25/2/2003   Bespreking
25/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
25/2/2003   Aanneming zonder amendering
25/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1476/3 2-1476/3 (PDF)
13/3/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
16/4/2003   Bekendmaking (19206)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/3/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/2/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/2/2003 15 10/3/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 307.
Onderzoekstermijn (S1) 19/2/2003 60 28/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/3/2003 16/4/2003 , blz 19206

Kruispuntbank van de wetgeving