S. 2-1474 Dossierfiche K. 50-1889

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van Strafvordering
Regering G. Verhofstadt I  

strafsanctie
verdovend middel
handel in verdovende middelen
drugverslaving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1889/1 Wetsontwerp 24/6/2002
K. 50-1889/2 Amendementen 17/12/2002
K. 50-1889/3 Amendementen 28/1/2003
K. 50-1889/4 Verslag namens de commissie 11/2/2003
K. 50-1889/5 Tekst aangenomen door de commissie 11/2/2003
K. 50-1889/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/2/2003
2-1474/1 2-1474/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/2/2003
2-1474/2 2-1474/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2003
2-1474/3 2-1474/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 19/3/2003
2-1474/4 2-1474/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/3/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
21/6/2002   Indiening Doc. K. 50-1889/1
20/7/2002   Urgentieverzoek door regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 260, p. 36-38
11/2/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1888/4
12/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 325, p. 4-52 + nr. 326, p. 2-59 + nr. 327, p. 1-55 + p. 58-59
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+75/-40/o5)
Integraal verslag nr. 329, p. 24-38
Doc. K. 50-1889/6
13/2/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/2/2003   Overzending Doc. 2-1474/1 2-1474/1 (PDF)
14/2/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-278 Hand. 2-278 (PDF)
26/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-278 Hand. 2-278 (PDF)
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+30/-19/o7) Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
Doc. 2-1474/4 2-1474/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/2/2003   Verzending naar commissie
26/2/2003   Inschrijving op agenda
26/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
26/2/2003   Inleidende uiteenzetting
minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
26/2/2003   Bespreking
algemeen en artikelsgewijs
11/3/2003   Inschrijving op agenda
11/3/2003   Artikelsgewijze bespreking
11/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0)
11/3/2003   Aanneming zonder amendering
19/3/2003   Inschrijving op agenda
19/3/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1474/2 2-1474/2 (PDF)
19/3/2003   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 2-1474/3 2-1474/3 (PDF)
27/3/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
4/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
2/6/2003   Bekendmaking (29905-29906)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/2/2003, 13/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/3/2003, 27/3/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/2/2003, 11/3/2003, 19/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/4/2003 2/6/2003 , blz 29905-29906

Kruispuntbank van de wetgeving