S. 2-1472 Dossierfiche K. 50-2397

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Hongarije inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Boedapest op 22 mei 2001
Regering G. Verhofstadt I  

Hongarije
luchtvervoer
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1472/1 2-1472/1 (PDF) Wetsontwerp 13/2/2003
2-1472/2 2-1472/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/3/2003
K. 50-2397/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/3/2003
K. 50-2397/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/2/2003   Indiening Doc. 2-1472/1 2-1472/1 (PDF)
13/2/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/3/2003   Inschrijving op agenda
20/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
20/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/2/2003   Verzending naar commissie
13/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Geens
13/3/2003   Bespreking
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
13/3/2003   Aanneming zonder amendering
13/3/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1472/2 2-1472/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
20/3/2003   Overzending Doc. K. 50-2397/1
26/3/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr 831
3/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 356, p. 29
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 356, p. 67
Doc. K. 50-2397/2
3/4/2003   Aanneming zonder amendering
3/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
6/11/2003   Bekendmaking (54042-54053)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/3/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 13/3/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/5/2003 6/11/2003 , blz 54042-54053

Kruispuntbank van de wetgeving