S. 2-1471 Dossierfiche K. 50-2417

Wetsontwerp houdende instemming met de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, met de Bijlagen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, met de Protocollen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, en met de Slotakte, gedaan te Valencia op 22 april 2002
Regering G. Verhofstadt I  

associatieovereenkomst (EU)
Algerije
ratificatie van een overeenkomst
Unie voor het Middellandse Zeegebied

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1471/1 2-1471/1 (PDF) Wetsontwerp 13/2/2003
2-1471/2 2-1471/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2003
K. 50-2417/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/4/2003
K. 50-2417/2 Verslag namens de commissie 4/4/2003
K. 50-2417/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/2/2003   Indiening Doc. 2-1471/1 2-1471/1 (PDF)
13/2/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o5) Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/2/2003   Verzending naar commissie
20/3/2003   Inschrijving op agenda
20/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
20/3/2003   Bespreking
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Uitgesteld
27/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Bespreking
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
27/3/2003   Aanneming zonder amendering
27/3/2003   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-1471/2 2-1471/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/3/2003   Overzending Doc. K. 50-2417/1
4/4/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2417/2
4/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 357, p. 8-9
4/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 357, p. 64-65
Doc. K. 50-2417/3
4/4/2003   Aanneming zonder amendering
4/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
14/1/2004   Bekendmaking (1626-1988)
21/12/2005   Erratum (54529-54530)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/3/2003, 27/3/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/5/2003 14/1/2004 , blz 1626-1988
Errata
Op 21/12/2005 , blz 54529-54530

Kruispuntbank van de wetgeving