S. 2-1461 Dossierfiche K. 50-2274

Wetsontwep tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken
Regering G. Verhofstadt I  

autoverzekering
beslag op bezittingen
georganiseerde misdaad
strafprocedure
verbeurdverklaring van goederen
Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring
gerechtskosten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2274/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/2/2003
2-1461/1 2-1461/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 25/2/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/2/2003   Splitsing Doc. K. 50-2117/5
6/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 323, p. 30-33
6/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 324, p. 35
Doc. K. 50-2274/1
6/2/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/2/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/2/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1461/1 2-1461/1 (PDF)
25/2/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
2/5/2003   Bekendmaking (23679-23681)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/2/2003 15 24/2/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 8/2/2003 0 24/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/3/2003 2/5/2003 , blz 23679-23681

Kruispuntbank van de wetgeving