S. 2-1459 Dossierfiche K. 50-2167

Wetsontwerp houdende maatregelen ter versterking van de preventie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
Regering G. Verhofstadt I  

uitzendbureau
arbeidsinspectie
tijdelijk werk
arbeidsongeval
organisatie van het werk
arbeidsongevallenverzekering
ongevallenpreventie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2167/1 Wetsontwerp 3/12/2002
K. 50-2167/2 Bijlage 6/12/2002
K. 50-2167/3 Amendementen 17/12/2002
K. 50-2167/4 Amendement 21/1/2003
K. 50-2167/5 Verslag namens de commissie 31/1/2003
K. 50-2167/6 Tekst aangenomen door de commissie 31/1/2003
K. 50-2167/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/2/2003
2-1459/1 2-1459/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 13/2/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
3/12/2002   Indiening Doc. K. 50-2167/1
31/1/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2167/5
6/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 323, p. 53-60
6/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-0/o17)
Integraal verslag nr. 324, p. 38
Doc. K. 50-2167/7
6/2/2003   Aanneming na amendering door commissie
19/12/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/46 2-82/46 (PDF)
19/12/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/46 2-82/46 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
7/2/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/2/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1459/1 2-1459/1 (PDF)
13/2/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
14/3/2003   Bekendmaking (12314-12317)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/2/2003 5 12/2/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 8/2/2003 0 12/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/2/2003 14/3/2003 , blz 12314-12317

Kruispuntbank van de wetgeving