S. 2-1453 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de genderdimensie in het toekomstig Europees constitutioneel Verdrag
Iris Van Riet    Magdeleine Willame-Boonen    Anne-Marie Lizin    Nathalie de T' Serclaes    Meryem KaÁar    Sabine de Bethune    Fatma Pehlivan    Marie Nagy   

gelijke behandeling van man en vrouw
Europese Grondwet
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
motie van het Parlement
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1453/1 2-1453/1 (PDF) Voorstel van resolutie 5/2/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/2/2003   Indiening Doc. 2-1453/1 2-1453/1 (PDF)
6/2/2003   Inoverwegingneming
6/2/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/2/2003   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving