S. 2-1449 Dossierfiche K. 50-2126

Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 42 van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, teneinde een leemte te verhelpen inzake het verlof voorafgaand aan de pensionering van de leden van de gemeentepolitie die worden aangewezen voor een mandaatfunctie bij de federale politie
Denis D'hondt   Daniel Bacquelaine  

vervroegd pensioen
pensioenregeling
politie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2126/1 Wetsvoorstel 14/11/2002
K. 50-2126/2 Verslag namens de commissie 23/1/2003
K. 50-2126/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/1/2003
2-1449/1 2-1449/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/2/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/11/2002   Indiening Doc. K. 50-2126/1
21/11/2002   Inoverwegingneming
21/11/2002   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 283, p. 59
23/1/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2126/2
30/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 319, p. 23-25
30/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-0/o1)
Integraal verslag nr. 319, p. 46
Doc. K. 50-2126/3
30/1/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
31/1/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/2/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1449/1 2-1449/1 (PDF)
18/2/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
23/4/2003   Bekendmaking (21512)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/1/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/2/2003 15 17/2/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 1/2/2003 0 17/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/3/2003 23/4/2003 , blz 21512

Kruispuntbank van de wetgeving