S. 2-1448 Dossierfiche K. 50-2129

Wetsontwerp tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsook het Kieswetboek
Regering G. Verhofstadt I  

stemming
toepassing van informatica
optisch herkennen van tekens
telling van de stemmen
organisatie van verkiezingen
verkiezing
politieke partijen
toezicht op de verkiezingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2129/1 Wetsontwerp 14/11/2002
K. 50-2129/2 Amendementen 18/12/2002
K. 50-2129/3 Amendement 15/1/2003
K. 50-2129/4 Verslag namens de commissie 23/1/2003
K. 50-2129/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/1/2003
2-1448/1 2-1448/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 31/1/2003
2-1448/2 2-1448/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/2003
2-1448/3 2-1448/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/2/2003
2-1448/4 2-1448/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/2/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
14/11/2002   Indiening Doc. K. 50-2129/1
23/1/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2129/4
30/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 319, p. 1-21 + p. 41-42
30/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-3/o13)
Integraal verslag nr. 319, p. 42-44
Doc. K. 50-2129/5
30/1/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
31/1/2003   Overzending Doc. 2-1448/1 2-1448/1 (PDF)
31/1/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/2/2003   Inschrijving op agenda
12/2/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1448/3 2-1448/3 (PDF)
12/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-268 Hand. 2-268 (PDF)
12/2/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-268 Hand. 2-268 (PDF)
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o4) Hand. 2-270 Hand. 2-270 (PDF)
Doc. 2-1448/4 2-1448/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
31/1/2003   Verzending naar commissie
4/2/2003   Inschrijving op agenda
4/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
4/2/2003   Bespreking
4/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
4/2/2003   Aanneming zonder amendering
4/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1448/2 2-1448/2 (PDF)
13/2/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
11/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
28/3/2003   Bekendmaking (15808-15812)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/1/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/2/2003, 13/2/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/3/2003 28/3/2003 , blz 15808-15812

Kruispuntbank van de wetgeving