S. 2-1444 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 129 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 69 van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges te waarborgen
Sabine de Bethune   

magistraat
hogere rechtspraak
gelijke behandeling van man en vrouw
administratieve rechtspraak
rechter
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1444/1 2-1444/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/1/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/1/2003   Indiening Doc. 2-1444/1 2-1444/1 (PDF)
30/1/2003   Inoverwegingneming
30/1/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
30/1/2003   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving