S. 2-1443 Dossierfiche K. 50-2300

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 20 juni 2002
Regering G. Verhofstadt I  

Wereldhandelsorganisatie
nationale uitvoeringsmaatregel
intellectuele eigendom
ontwerp en model
Benelux
ratificatie van een overeenkomst
industriŽle eigendom

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1443/1 2-1443/1 (PDF) Wetsontwerp 27/1/2003
2-1443/2 2-1443/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/2003
K. 50-2300/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/2/2003
K. 50-2300/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/2/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/1/2003   Indiening Doc. 2-1443/1 2-1443/1 (PDF)
27/1/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/2/2003   Inschrijving op agenda
12/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-268 Hand. 2-268 (PDF)
12/2/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-268 Hand. 2-268 (PDF)
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 2-270 Hand. 2-270 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/1/2003   Verzending naar commissie
4/2/2003   Inschrijving op agenda
4/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
4/2/2003   Bespreking
4/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
4/2/2003   Aanneming zonder amendering
4/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1443/2 2-1443/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
13/2/2003   Overzending Doc. K. 50-2300/1
19/2/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 791
27/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 333, p. 53-54
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 333, p. 75
Doc. K. 50-2300/2
27/2/2003   Aanneming zonder amendering
27/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
14/3/2003   Bekendmaking (12832-12842)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/2/2003, 13/2/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 4/2/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/3/2003 14/3/2003 , blz 12832-12842

Kruispuntbank van de wetgeving