S. 2-1442 Dossierfiche K. 50-2257

Wetsontwerp betreffende de goedkeuring van volgende internationale akten :
1° Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van het financieel protocol bij de partnerschapsovereenkomst tussen de Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ondertekend te Cotonou (Benin) op 23 juni 2000, en inzake de financiėle steun voor de landen en gebieden overzee waarop het bepaalde in het vierde deel van het EG-Verdrag van toepassing is, en Bijlage;
2° Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, inzake maatregelen en procedures voor de tenuitvoerlegging van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst, en Bijlage,
gedaan te Brussel op 18 september 2000
Regering G. Verhofstadt I  

ACS-EU-overeenkomst
ACS-EU-samenwerking
financieel protocol
ratificatie van een overeenkomst
Overeenkomst van Cotonou

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1442/1 2-1442/1 (PDF) Wetsontwerp 27/1/2003
2-1442/2 2-1442/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/2003
K. 50-2257/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/2/2003
K. 50-2257/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/2/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/1/2003   Indiening Doc. 2-1442/1 2-1442/1 (PDF)
27/1/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/1/2003   Inschrijving op agenda
30/1/2003   Algemene bespreking Hand. 2-265 Hand. 2-265 (PDF)
30/1/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-265 Hand. 2-265 (PDF)
30/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o6) Hand. 2-265 Hand. 2-265 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/1/2003   Verzending naar commissie
28/1/2003   Inschrijving op agenda
28/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
28/1/2003   Bespreking
28/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
28/1/2003   Aanneming zonder amendering
28/1/2003   Tekst aangenomen
28/1/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1442/2 2-1442/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
30/1/2003   Overzending Doc. K. 50-2257/1
3/2/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 769
6/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 323, p. 61-62
6/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-2/o2)
Integraal verslag nr. 324, p. 38-39
Doc. K. 50-2257/2
6/2/2003   Aanneming zonder amendering
6/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
28/3/2003   Bekendmaking (15731-15754)
12/6/2003   Erratum (31689)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/1/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/1/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/2/2003 28/3/2003 , blz 15731-15754
Errata
Op 12/6/2003 , blz 31689

Kruispuntbank van de wetgeving