S. 2-1441 Dossierfiche K. 50-2122

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen
Regering G. Verhofstadt I  

Garantiefonds voor financiŽle diensten
financiŽle instelling
nationale uitvoeringsmaatregel
centrale bank
elektronisch betaalmiddel
Financial Services and Markets Authority
beginsel van wederzijdse erkenning
monetaire emissie
kredietinstelling
elektronische handtekening
vrij verrichten van diensten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2122/1 Wetsontwerp 13/11/2002
K. 50-2122/2 Verslag namens de commissie 17/1/2003
K. 50-2122/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/1/2003
2-1441/1 2-1441/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 11/2/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/11/2002   Indiening Doc. K. 50-2122/1
17/1/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2122/2
23/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 316, p. 75-76
23/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 317, p. 39-40
Doc. K. 50-2122/3
23/1/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
24/1/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/2/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1441/1 2-1441/1 (PDF)
11/2/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
7/3/2003   Bekendmaking (11232-11236)
1/9/2003   Erratum (42739)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/1/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/1/2003 15 10/2/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 25/1/2003 0 10/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/2/2003 7/3/2003 , blz 11232-11236
Errata
Op 1/9/2003 , blz 42739

Kruispuntbank van de wetgeving