S. 2-1439 Dossierfiche K. 50-1627

Wetsontwerp tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën
Jacqueline Herzet   Marie-Thérèse Coenen   Colette Burgeon   Servais Verherstraeten   Kristien Grauwels   Jean-Jacques Viseur   Magda De Meyer   Fientje Moerman   Els Van Weert   Pierrette Cahay-André  

alimentatieplicht
begrotingsfonds
OCMW
rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1627/1 Wetsvoorstel 6/2/2002
K. 50-1627/2 Amendementen 26/2/2002
K. 50-1627/3 Amendementen 5/3/2002
K. 50-1627/4 Amendementen 6/3/2002
K. 50-1627/5 Amendement 7/3/2002
K. 50-1627/6 Amendementen 13/3/2002
K. 50-1627/7 Amendementen 26/3/2002
K. 50-1627/8 Amendementen 27/3/2002
K. 50-1627/9 Amendementen 2/5/2002
K. 50-1627/10 Advies 22/7/2002
K. 50-1627/11 Advies van de Raad van State 2/8/2002
K. 50-1627/12 Amendementen 10/12/2002
K. 50-1627/13 Amendementen 11/12/2002
K. 50-1627/14 Amendement 12/12/2002
K. 50-1627/15 Amendementen 16/12/2002
K. 50-1627/16 Amendementen 17/12/2002
K. 50-1627/17 Amendementen 7/1/2003
K. 50-1627/18 Verslag namens de commissie 17/1/2003
K. 50-1627/19 Tekst aangenomen door de commissie 17/1/2003
K. 50-1627/20 Tekst aangenomen door de commissie 17/1/2003
K. 50-1627/21 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/1/2003
2-1439/1 2-1439/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 11/2/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/2/2002   Indiening Doc. K. 50-1627/1
7/2/2002   Inoverwegingneming
7/2/2002   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 207, p. 12-13
14/5/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 237, 06/06/2002, p. 67
2/8/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1627/11
17/1/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd + splitsing + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1627/18
23/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 316, p. 31-75
23/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-0/o31)
Integraal verslag nr. 317, p. 39
Doc. K. 50-1627/21
23/1/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
24/1/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/2/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1439/1 2-1439/1 (PDF)
11/2/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
28/3/2003   Bekendmaking (15784-15790)
17/4/2003   Erratum (19475-19476)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/1/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/1/2003 15 10/2/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 25/1/2003 0 10/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/2/2003 28/3/2003 , blz 15784-15790
Errata
Op 17/4/2003 , blz 19475-19476

Kruispuntbank van de wetgeving