S. 2-1432 Dossierfiche K. 50-2376

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel op 14 november 2002
Regering G. Verhofstadt I  

Protocol van Kyoto
vermindering van gasemissie
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering
broeikasgas
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
opwarming van het klimaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1432/1 2-1432/1 (PDF) Wetsontwerp 20/1/2003
2-1432/2 2-1432/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/3/2003
K. 50-2376/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/3/2003
K. 50-2376/2 Verslag namens de commissie 31/3/2003
K. 50-2376/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/1/2003   Indiening Doc. 2-1432/1 2-1432/1 (PDF)
20/1/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
5/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
13/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o9) Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
20/1/2003   Verzending naar commissie
19/2/2003   Inschrijving op agenda
19/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Malcorps
19/2/2003   Bespreking
19/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1)
19/2/2003   Aanneming zonder amendering
11/3/2003   Inschrijving op agenda
11/3/2003   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 2-1432/2 2-1432/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
13/3/2003   Overzending Doc. K. 50-2376/1
31/3/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2376/2
3/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 356, p. 31
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o16)
Integraal verslag nr. 356, p. 68-69
Doc. K. 50-2376/3
3/4/2003   Aanneming zonder amendering
3/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
15/7/2003   Bekendmaking (37961-37970)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/3/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/2/2003, 11/3/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/4/2003 15/7/2003 , blz 37961-37970

Kruispuntbank van de wetgeving