S. 2-1431 Dossierfiche K. 50-2323

Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek KroatiŽ, anderzijds, met de Bijlagen, I, II, III, IV, V, VI, VII en VIII, met de Protocollen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 oktober 2001
Regering G. Verhofstadt I  

stabilisatie- en associatieovereenkomst
KroatiŽ
associatieovereenkomst (EU)
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1431/1 2-1431/1 (PDF) Wetsontwerp 27/1/2003
2-1431/2 2-1431/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/2/2003
K. 50-2323/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/2/2003
K. 50-2323/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/1/2003   Indiening Doc. 2-1431/1 2-1431/1 (PDF)
27/1/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/2/2003   Inschrijving op agenda
20/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-271 Hand. 2-271 (PDF)
20/2/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-271 Hand. 2-271 (PDF)
20/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 2-271 Hand. 2-271 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/1/2003   Verzending naar commissie
10/2/2003   Inschrijving op agenda
10/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
10/2/2003   Bespreking
10/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
10/2/2003   Aanneming zonder amendering
10/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1431/2 2-1431/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
20/2/2003   Overzending Doc. K. 50-2323/1
26/3/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr 831
3/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 356, p. 20
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 356, p. 64
Doc. K. 50-2323/2
3/4/2003   Aanneming zonder amendering
3/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
12/1/2004   Bekendmaking (764-1388)
21/12/2005   Erratum (54530-54531)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/2/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 10/2/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/5/2003 12/1/2004 , blz 764-1388
Errata
Op 21/12/2005 , blz 54530-54531

Kruispuntbank van de wetgeving