S. 2-1430 Dossierfiche K. 50-1940

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid tot aanpassing van het statuut van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en tot uitbreiding van haar bevoegdheden
Thierry Giet   Fred Erdman   Hugo Coveliers   Peter Vanhoutte   Martine Dardenne   Anne Barzin   Tony Van Parys   Jean-Jacques Viseur  

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
rechtstreeks gekozen kamer
Gegevensbeschermingsautoriteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1940/1 Wetsvoorstel 15/7/2002
K. 50-1940/2 Amendementen 24/10/2002
K. 50-1940/3 Amendementen 10/12/2002
K. 50-1940/4 Amendement 11/12/2002
K. 50-1940/5 Verslag namens de commissie 20/12/2002
K. 50-1940/6 Tekst aangenomen door de commissie 20/12/2002
K. 50-1940/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/1/2003
2-1430/1 2-1430/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/2/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
15/7/2002   Indiening Doc. K. 50-1940/1
20/7/2002   Inoverwegingneming
20/12/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1940/5
16/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 313, p. 56-59
16/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o1)
Integraal verslag nr. 314, p. 14-15
Doc. K. 50-1940/7
16/1/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/1/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/2/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1430/1 2-1430/1 (PDF)
4/2/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
26/6/2003   Bekendmaking (34416-34421)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/1/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/1/2003 15 3/2/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/1/2003 0 3/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/2/2003 26/6/2003 , blz 34416-34421

Kruispuntbank van de wetgeving