S. 2-1427 Dossierfiche K. 50-2023

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen
Olivier Chastel   Joke Schauvliege   Dirk Van der Maelen   Muriel Gerkens   Joos Wauters   Raymond Langendries  

bemiddelaar
aanwerving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2023/1 Wetsvoorstel 12/9/2002
K. 50-2023/2 Amendement 20/11/2002
K. 50-2023/3 Verslag namens de commissie 6/1/2003
K. 50-2023/4 Tekst aangenomen door de commissie 6/1/2003
K. 50-2023/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/1/2003
2-1427/1 2-1427/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 3/2/2003
2-1427/2 2-1427/2 (PDF) Amendementen 11/2/2003
2-1427/3 2-1427/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/2/2003
2-1427/4 2-1427/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 18/2/2003
2-1427/5 2-1427/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 27/2/2003
K. 50-2023/6 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 12/3/2003
K. 50-2023/7 Amendement 2/4/2003
K. 50-2023/8 Verslag namens de commissie 3/4/2003
K. 50-2023/9 Tekst aangenomen door de commissie 3/4/2003
K. 50-2023/10 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 4/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/9/2002   Indiening Doc. K. 50-2023/1
13/9/2002   Inoverwegingneming
13/9/2002   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 268, p. 1-3
6/1/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2023/3
15/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 312, p. 10-12
16/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o1)
Integraal verslag nr. 314, p. 13
Doc. K. 50-2023/5
16/1/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/1/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/2/2003   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 279.
Doc. 2-1427/1 2-1427/1 (PDF)
3/2/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/2/2003   Inschrijving op agenda
27/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-273 Hand. 2-273 (PDF)
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 2-273 Hand. 2-273 (PDF)
Doc. 2-1427/5 2-1427/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/2/2003   Verzending naar commissie
11/2/2003   Inschrijving op agenda
11/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
11/2/2003   Bespreking
18/2/2003   Inschrijving op agenda
18/2/2003   Bespreking
18/2/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
18/2/2003   Aanneming na amendering
18/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1427/3 2-1427/3 (PDF)
18/2/2003   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1427/4 2-1427/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
27/2/2003   Overzending Doc. K. 50-2023/6
3/4/2003   Aanneming in commissie (tegengeamendeerd) Doc. K. 50-2023/8
4/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 357, p. 9-23
8/4/2003   Het quorum is niet bereikt (stemming)
Compte rendu intégral n° 358, p. 8 + p. 9-10
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
19/12/2003   Ontheffing uit caduciteit
Zie 51-637
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Ontheven uit caduciteit  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/1/2003, 16/1/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/2/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 11/2/2003, 18/2/2003
[K3] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd 4/4/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/1/2003 15 3/2/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 279.
Onderzoekstermijn (S1) 4/2/2003 60 14/4/2003

Kruispuntbank van de wetgeving