S. 2-1420 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de nood aan een wettelijk kader inzake de uithuisplaatsing van daders van intrafamiliaal geweld
Meryem KaÁar    Marie Nagy    Iris Van Riet    Sabine de Bethune    Myriam Vanlerberghe   

huiselijk geweld
geweld
motie van het Parlement
gezin

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1420/1 2-1420/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/1/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/1/2003   Indiening Doc. 2-1420/1 2-1420/1 (PDF)
16/1/2003   Inoverwegingneming
16/1/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
16/1/2003   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving