S. 2-142 Dossierfiche K. 50-351

Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat IsraŽl, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 20 november 1995
Regering G. Verhofstadt I  

associatieovereenkomst (EU)
ratificatie van een overeenkomst
Unie voor het Middellandse Zeegebied
IsraŽl

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-142/1 2-142/1 (PDF) Wetsontwerp 8/11/1999
2-142/2 2-142/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/1999
2-142/3 2-142/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/12/1999
K. 50-351/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/12/1999
K. 50-351/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/1/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/11/1999   Indiening Doc. 2-142/1 2-142/1 (PDF)
8/11/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/12/1999   Inschrijving op agenda
23/12/1999   Algemene bespreking Hand. 2-21 Hand. 2-21 (PDF)
23/12/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-21 Hand. 2-21 (PDF)
23/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o1) Hand. 2-22 Hand. 2-22 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/11/1999   Verzending naar commissie
25/11/1999   Inschrijving op agenda
25/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
25/11/1999   Hoorzitting met de heer Chawki Armali, algemeen Palestijns afgevaardigde, en de heer Shaoul Amor, ambassadeur van IsraŽl
over de evolutie van het vredesproces in het Midden-Oosten
25/11/1999   Inleidende uiteenzetting
staatssecretaris voor Buitenlandse Handel
25/11/1999   Bespreking
7/12/1999   Inschrijving op agenda
7/12/1999   Bespreking
14/12/1999   Inschrijving op agenda
14/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1)
14/12/1999   Aanneming zonder amendering
21/12/1999   Inschrijving op agenda
21/12/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-142/2 2-142/2 (PDF)
21/12/1999   Tekst aangenomen Doc. 2-142/3 2-142/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
23/12/1999   Overzending Doc. K. 50-351/1
20/1/2000   Bespreking
Handelingen nr. 36, p. 31-32
20/1/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+136/-0/o1)
Handelingen nr. 36, p. 51
Doc. K. 50-351/2
20/1/2000   Aanneming zonder amendering
20/1/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/2/2000   Bekrachtiging en afkondiging
9/10/2001   Bekendmaking (34041-34376)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/1999
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 25/11/1999, 7/12/1999, 14/12/1999, 21/12/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/1/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/2/2000 9/10/2001 , blz 34041-34376

Kruispuntbank van de wetgeving